Chang Thai Motorbike Rental Phuket

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระพุทธรูปทองเหลือง. 2024

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานากเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นรูปปั้นที่มีความสูงเป็นอันดับที่ห้าของประเทศไทย พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกบุด้วยหินอ่อนสีขาว พระพักตร์หันไปทางอ่าวฉลอง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 19 องศา เป็นพระประธานของวัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) การก่อสร้างพระใหญ่ ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ด้วยเงินบริจาคของประชาชน โดยได้รับอนุญาตการจัดสร้างจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประดับผิวองค์พระ

ในการดำเนินการจัดแต่งรูปแบบของภูมิทัศน์นั้น ฝ่ายศิลปกรรมได้ออกแบบให้เป็นรูปแบบของสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์อันเป็นที่ประทับของท้าวสักกะเทวราช หรือที่เราเรียกกันว่าพระอินทร์ซึ่งเป็นคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นนี้ โดยลักษณะของพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ได้จัดสร้างขึ้นนี้ อีกนัยหนึ่งก็คือ ปางโปรดพุทธมารดานั่นเอง ซึ่งจะมีการสร้างปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ หรือปางเปิดโลกขึ้นมาอีกปางหนึ่ง ในขั้นตอนของการจัดสร้างบันได จะสมมุติให้เป็นบันไดแก้ว บันไดทองและบันไดเงิน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางเปิดโลก ซึ่งจะแสดงให้เห็นโลกทั้งสามอันได้แก่สวรรค์, มนุษย์ และยมโลกหรือนรกภูมินั่นเอง ในส่วนของลานเชิงบันไดช่วงล่างจะได้จัดสร้างรูปปั้นของพระเจ้าอโศกมหาราช

เพื่อเป็นที่เชิดชูในความเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน

พระพุทธศาสนาให้เผยแผ่ไปทั่วแผ่นดิ

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไปไม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปแบบร่วมสมัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕.๔๕ เมตร ความสูง ๔๕ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต”(สุริยกันตะ) จากพม่า น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ ๑๓๕ ตัน หรือประมาณ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรจากตัวเมืองถนนเจ้าฟ้านอก เลยวัดฉลอง 800 เมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยยอดเสน่ห์ (ระยะทางขึ้นเขา 6 ก.ม.) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต หรือจากวงเวียน ห้าแยกฉลองถนนเจ้าฟ้านอก ระยะทาง 1 ก.ม. เลี้ยวซ้ายเข้าซอยยอดเสน่ห์ (ระยะทางขึ้นเขา 6 ก.ม.)  วัดพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ตทางขึ้นไปยังเขานาค เกิดค่อนข้างจะลาดชันสักเล็กน้อยเส้นทางเป็นถนนราดยางรถทุกชนิดสามารถขึ้นได้

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด Chang Thai  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานากเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นรูปปั้นที่มีความสูงเป็นอันดับที่ห้าของประเทศไทย พระใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวนอกบุด้วยหินอ่อนสีขาว พระพักตร์หันไปทางอ่าวฉลอง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 19 องศา เป็นพระประธานของวัดกิตติสังฆาราม การก่อสร้างพระใหญ่ ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ด้วยเงินบริจาคของประชาชน โดยได้รับอนุญาตการจัดสร้างจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประดับผิวองค์พระ

วัดพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน. พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมีความกว้าง : 25.45 เมตร ความสูง: 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนสีขาวหยกพม่าน้ำหนักของหินอ่อนหยกสีขาวจะอยู่ที่ประมาณ 135 ตันต่อ 2,500 ตารางเมตร คุณยังสามารถซื้อกระเบื้องแบ่งหรือหินอ่อนและลงลายมือชื่อของคุณให้เป็นที่จารึกตลอดไปภายในพระใหญ่

ชื่อ “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนารี” ได้รับในภายหลังและการแต่งตั้งให้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นสมบัติของเมืองภูเก็ตโดยสมเด็จพระญาณสังวร, พระสังฆราชศาลฎีกาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมปี 2008 นี้ได้รับการยอมรับด้วยความเคารพโดย นายสุพร วานิชกุล ประธาน ของ บริษัท ในการสร้างพระพุทธรูป

ภูเก็ตพระใหญ่มีสิ่งที่ดีที่สุดคือ มุมมอง 360 องศาทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต สามารถมองเห็นเที่ยวชมเมืองภูเก็ต, หาดกะตะหาดกะรน, อ่าวฉลอง พระใหญ่ภูเก็ตสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายดายโดยถนน 6 กิโลเมตร จากภถนนเจ้าฟ้าตะวันตก และเพียง 2 กิโลเมตรจากวงเวียนห้าแยกฉลอง

ตั้งอยู่ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตำบลฉลอง พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นศิลปะแบบร่วมสมัย หน้าตักกว้าง 25.45 เมตร สูง 45 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์พระเป็นหินอ่อนหยกขาว “สุริยกันต” (สุริยะกันตะ) จากประเทศเมียนมาร์ น้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ 135 ตัน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้ถวายพระนามเมื่อปี พ.ศ. 2550 บริเวณปริมณฑลรอบฐานองค์พระ

จัดเป็นพุทธอุทยานที่รวบรวมธรรมะในชีวิตประจำวัน องค์พระเกจิชื่อดัง

เช่น หลวงปู่สรวง หลวงปู่มั่นและยังมีจุดชมทิวทัศน์ของอ่าวฉลองได้จากด้านหน้าองค์พระ ส่วนด้านหลังมองเห็นหาดกะตะ หาดกะรน และหาดใกล้เคียง นอกจากนี้ ด้านบนยอดเขายังสามารถมองเห็นวิวเมืองภูเก็ต รวมถึงชายหาดต่าง ๆ ได้แบบ 360 องศา ใครที่อยากไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิวเมืองภูเก็ตสวย ๆ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี  ต้องห้ามพลาดแลนมาร์กแห่งนี้

จุดไฮไลท์ ของ พระใหญ่
นอกจากนี้ บนยอดเขายังสามารถมองวิวจากบริเวณฐานพระที่เป็นจุดชมวิว 360 องศาได้อีกด้วยค่ะ เห็นได้ทั้งรอบภูเก็ต ไปจนถึงเกาะต่างๆ ทั้ง หาดกะตะ หาดกะรน อ่าวฉลอง เป็นต้น ถ้าได้มองดูจากด้านล่างจะเห็นเขานาคเกิดเป็นภูเขาที่สูง พร้อมกับองค์พระที่สวยงดงามเลยค่ะ ส่วนบริเวณรอบองค์พระ ก็จะมีพระประจำวันเกิดต่างๆ และ องค์พระเกจิชื่อดังหลายองค์ ทั้ง หลวงปู่สรวง หลวงปู่มั่น จตุคามรามเทพ ให้ได้สักการะกันด้วย

วัดฉลอง

สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 ชื่อจริงของมันคือวัดไชยธาราราม แต่คุณอาจไม่เห็นป้ายถนนใด ๆ (วัดฉลอง) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตและมีผู้เข้าชมมากที่สุด ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากมาสวดมนต์และไหว้พระที่เคารพนับถือหลายคนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งในหมู่พวกเขา หลวงพ่อแช่ม และ หลวงพ่อช่วง , พระสงฆ์ 2 รูปซึ่งนำประชาชน ของตำบลฉลองต่อสู้กับกบฏชาวจีนในปี 2419 และ ด้วยความรู้เรื่องยาสมุนไพรช่วยผู้บาดเจ็บ ตัวอาคารส่วนใหญ่ในบริเวณจะเป็นอาคารที่มีความสูง 60 เมตร มีเจดีย์ซึ่งเป็นที่เก็บเศษกระดูกของพระพุทธเจ้า

วัดพระทอง

วัดพระทองตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2328 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีพระพุทธรูปโบราณ มีลักษณะครึ่งองค์โผล่จากพื้น และมีอีกเรื่องเล่าว่า เมื่อคราวพระเจ้าปดุงมาตีเมืองถลางก็พยายามขุดพระไปด้วย แต่ไม่สามารถนำขึ้นได้เช่นกัน จึงสร้างพระครึ่งองค์ครอบไว้เรียกว่า พระผุด จนเมื่อพระธุดงค์มาปักกลดบริเวณนี้แล้วสร้างวัด โดยอัญเชิญพระผุดเป็นพระประธานในโบสถ์ กล่าวกันว่าพระผุดเป็นพระทองคำ จึงพอกปูนทับลงไปอีกครั้งดังที่เห็นในปัจจุบัน นามของวัดชาวบ้านเรียกแตกต่างกันไปว่า วัดนาใน บ้าง วัดพระผุด บ้าง หรือ วัดพระหล่อคอ ตามลักษณะพระพุทธรูป

วัดศรีสุนทร

วัดศรีสุนทร เดิมชื่อ วัดบ้านพอน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2335 ด้านการศึกษา ทางวัดจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2469 นอกจากนี้ยังจัดให้มีห้องสมุดบริการประชาชน หน่วยฌาปนกิจสงเคราะห์ และโรงเรียนวัดศรีสุนทร วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531

It was later! received and appointed as a Buddha! image as a property of Phuket City

by Somdet Phra Yanasangworn, Supreme Patriarch of Thailand on August 19, 2008. This was respectfully accepted by Mr. Suporn Wanichkul, Chairman. of the company in creating Buddha statues

Phuket Big Buddha has, best of all, a 360 degree view of the southern part of Phuket Island. พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี รีวิว  Overlooking Phuket Town, Kata Beach, Karon Beach, Chalong Bay, Big Buddha Phuket is easily accessible by road, 6 kilometers from Chaofa Tawan Tok Road and only 2 kilometers from Chalong Circle.

Located at Khao Nak Kerd Buddhist Park, Chalong Subdistrict, changthairentals  it is a Buddha image in the posture of Maravichai. It is contemporary art. Lap width 25.45 meters, height 45 meters. Structure is reinforced concrete.

The Buddha image is made of white jade marble “Suriyakanta” (Suriyakanta) from Myanmar.
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี

The weight of only the white jade marble is approximately 135 tons. Somdej Phra Yansangwon Somdet Phra Sangharaja Sakon Maha Sangha Parinayok He was the one who bestowed the name in 2007 on the perimeter around the base of the Buddha.

It is organized as a Buddhist park! that gathers Dhamma in daily life. Famous monks such as Luang Pu Suang, Luang Pu Man and there is also a viewpoint of Chalong Bay from in front of the Buddha image. At the back, you can see Kata Beach, Karon Beach, and nearby beaches.

Additionally, from the top of the mountain

you can see a view of Phuket City. Including various beaches in 360 degrees. Anyone who wants to pay homage to the Buddha and ask for blessings for good fortune. and admire the beautiful Phuket city view. Don’t miss this landmark.

Highlights of the Big Buddha
Additionally, at the top of the mountain you can see the view from the base of the Buddha image which is a 360 degree viewpoint. Can be seen all around Phuket To various islands such as Kata Beach, Karon Beach, Chalong Bay, etc.

If you look from below, you will see Khao Nak born as a high mountain. Along with the beautiful Buddha image. As for the area around the Buddha There will be various birth amulets and many famous monks such as Luang Pu Suang, Luang Pu Man, Jatukam Ramathep to worship as well.

Scroll to Top