วัดศรีสุนทร

วัดศรีสุนทร แต้มบุญไหว้พระ 9 วัดในภูเก็ต วันเดียวเก็บครบ!

วัดศรีสุนทร แห่งนี้ จะตั้งอยู่ใน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นวัดที่โดดเด่นและสวยงาม ด้วยรูปปั้นของพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่กว่า 95 ฟุตเลยค่ะ ซึ่งแสดงถึงพระพุทธเจ้าเมื่อตอนปรินิพพาน และยังมีพระพุทธรูปอื่นๆ ที่สวยงดงาม เรียงรายกันอยู่ที่บริเวณทางเข้าอีกด้วย วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว ในปี พ.ศ. 2335 และเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ วัดลิพอน แต่ต่อมาทางวัดก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สองวีรสตรี ที่ปกป้องเมืองถลางหรือจังหวัดภูเก็ตนี้ เอาไว้เมื่อครั้งในอดีตนั่นเอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราว 22 ไร่ของบ้านลิพอน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2335 เดิมชื่อวัด “ลิพอน” ต่อมาทางวัดได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่วีรสตรีทั้งสองท่านของจังหวัดภูเก็ตที่ได้ปกป้องจังหวัดภูเก็ตหรือเมืองถลางเอาไว้จากข้าศึกเมื่อในอดีต ภายในวัดโดดเด่นด้วยพระนอนขนาดใหญ่กว่า 95 ฟุตประดิษฐานบนอาคารซึ่งเป็นฐานของพระนอนองค์นี้ ถือเป็นพระนอนขนาดใหญ่ที่มีความงดงามและแปลกตาที่ไม่ปรากฏให้เห็นที่วัดแห่งอื่น นอกจากนี้ภายใน ยังมีพระอุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ที่สร้างแบบโบราณ วัดศรีสุนทร  โดยมีฝาผนังเต็มเพียงด้านหลังด้านเดียว อีกสามด้านมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะของโบสถ์แบบโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน […]

วัดศรีสุนทร แต้มบุญไหว้พระ 9 วัดในภูเก็ต วันเดียวเก็บครบ! Read More »